Yamanashi Hospitals (byoin) and Dentists where foreign languages are spoken

 • Hospitals (byoin)

  Area Name Telephone Number
  Kofu Kofu Kyoritsu Byoin 055-226-3131
  Kofu Kofu Shiritsu Byoin 055-233-7101
  Kofu Kokuritsu Byoin 055-253-6131
  Kofu Shakai Hoken Yamanashi Byoin 055-252-8831
  Kofu Yamanashi Kenritsu Chuo Byoin 055-253-7111
  Enzan Ensan Byoin 0553-33-2029
  Otsuki Otsuki Shiritsu Chuo Byoin 0554-22-1251
  Nirasaki Nirasaki Shiritsu Byoin 0551-22-1221
  Fujiyoshida Fujiyoshida Shiritsu Byoin 0555-22-4111
  Yamanashi Kanoiwa Sogo Byoin 0553-22-2511
  Yamanashi Yamanashi Kosei Byoin 0553-23-1311
  Isawa Kyoto Byoin 055-262-2185
  Ichikawadaimon Ichikawadaimon Choritsu Byoin 055-272-3000
  Uenohara Uenohara Choritsu Byoin 0554-62-1521
  Kajikazawa Kyonan Byoin 0556-22-4411
  Kawaguchiko Yamanashi Sekijuji Byoin 0555-72-2222
  Kushigata Kuma Kyoritsu Byoin 055-283-3132
  Showa Mokawa Byoin 055-275-7311
  Shiokawa Shiokawa Byoin 0551-42-2221
  Tamaho Yamanashi Idadaigaku Igakubu Fuzoku Byoin 055-273-1111
  Makioka Makioka Choritsu Makioka Byoin 0553-35-2025
  Minobu Minobusan Byoin 0556-62-1061
  Yatsushiro Yatsushiro Byoin 055-265-2411
 • Dentists

  Name Address Telephone No. Language available
  Nakamura Shikain 2-9-6 Chuo, Kofu-city 055-233-3618 English/German
  Imamura Shikain 1-13-7 Marunouchi, Kofu-city 055-236-5587 English
  Yamamura Shikain 2-33-8 Marunouchi, Kofu-city 055-222-2272 English/Korean
  Natori Shikain 922-1 Sawanobori, Kushigata 055-282-1184 English
  Toyotomi Shikain 3676 Otorii Toyotomi 055-269-2822 Chinese/Taiwanese